Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523 / 1999) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

LAATIMISPÄIVÄ: 9.2.2018

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Oy Dinopro Ab,
Osoite: Kirstinsyrjä 6, 02760 Espoo
Y-tunnus: 0941035-6

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisterin ylläpitäjä ja tietosuojavastaava:
Tuula Maunula,
tuula @ dinopro.fi,
puh. 0400 700 519

3. Rekisterin nimi: asiakasrekisteri

4.  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään kurssille ilmoittautumisen yhteydessä. Henkilötietoja käytetään tämän kurssin tiedottamiseen ja uusien kurssien mainostamiseen ja henkilön laskutukseen sähköpostin kautta. Sähköpostiosoitteiden tallentaminen järjestelmään on tarpeen, jotta estetään useamman henkilön osallistuminen saman kurssin osallistumisoikeuteen liittyen.

5. Rekisterin tietosisältö
Kurssille ilmoittautujan eli asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään 7 vuotta, jonka jälkeen ne poistetaan säännönmukaisesti.

7. Säännönmukaisten tietolähteet
Tiedot rekisteriin antaa jokainen kurssille ilmoittautuja itse rekisteröinnin yhteydessä.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteristä ei luovuteta tietoja kolmansille osapuolille.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA alueiden ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA alueiden ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterit säilytetään suomalaisen operaattorin palvelimella Louhi ja niiden suojaamisessa tehdään kaikki voitava. Tietoverkossa siirrettäessä henkilötiedot on suojattu SSL-tekniikalla.