Mitä hyötyä on yhdessä kirjoittamisessa?

Kommunikoinnin lisääminen ja aitojen kohtaamisten mahdollistaminen ja osallistuminen on tärkeää. Toimin yrittäjänaisten etujärjestössä Helsingin alueella. Myös meidän hallituksessamme pilvityökalut ovat käytössä. Olemme havainneet, että esimerkiksi säännöllisesti julkaistavat tiedotteet on hyvä kirjoittaa yhdessä. Useampi silmäpari näkee enemmän ja tekstistä saa yhdessä ymmärrettävämpää. Lisäksi pilviarkistossa asiakirjat ovat kaikkien hallituksen jäsenten saatavilla aikaan ja paikkaan katsomatta, joten läpinäkyvyys toteutuu.

Innovatiivinen työskentely ja yhdessä tekemisestä pidän erityisesti. Rohkeimmissa tiimeissä uskalletaan törmäyttää railakkaasti erilaisia näkökantoja ja löytää sieltä uudet paremmat ratkaisut. Kun tiimissä on luottamusta muihin jäseniin, niin keskeneräisyyden hyväksyminen ja muiden näkökantojen kuunteleminen, tuo iloa työskentelyyn.