Dinopro

Yritykseni Oy Dinopro Ab on toiminut vuodesta 1993

Vuodesta 2000 Dinopro Oy:n verkkokursseja on ollut käytössä ammatillisissa oppilaitoksissa ja yrityksissä. Nykyään yritykset saavat apua myös digimarkkinoinnin ja tietoteknisten asioiden ratkomisessa.

Innovatiivinen työskentely ja yhdessä tekeminen luovat uskon huomiseen ja yrittämiseen.

Since 1993

Dinopro Oy Ab´s online courses are available in vocational schools and enterprises. Nowadays, we help companies in digital marketing, and with information technology issues.

Working together innovatively we can trust better tomorrow and profitable entrepreneurship.