Excel-taulukkolaskenta

Suora- tai suhteellinen soluviittaus on hyvä osata, kun kopioit kaavaa.

Joskus laskukaavassa viitataan soluun, jonka osoite ei kopioinnissa saa muuttua. Tällainen suora osoite poikkeaa suhteellisesta siten, että se on aina lukittu yhden solun osoitteeseen. Mikäli tällaista solua kopioidaan, pysyy lukittu soluosoite muuttumattomana. Suoraa osoitetta merkitään $ -merkillä ennen rivi- ja/tai sarakeosoitetta, esimerkiksi $A$5. Suorasta osoitteesta käytetään myös termiä absoluuttinen osoite.

Excel

Suoran viittauksen sisältävä laskukaava tehdään aivan normaalisti. Kun viittaus on kirjoitettu, se muutetaan suoraksi painamalla F4 – toimintonäppäintä (soluosoitteeseen tulee dollarin merkit). Toistamalla F4:n painelua saadaan muut osoitustavat käyttöön, sillä lukitsemisen voi tehdä myös vain riviin tai sarakkeeseen.

Aloita alla oleva Excel-koe.

Jos osaat tehdä tehtävän minuutissa voit siirtyä jatkokurssille tai olet jo täysin oppinut. Mikäli tehtävän tekemiseen menee enenmmän aikaa aloita kirjekurssilla alkeista.

tehtävä

Kirjekurssilla aloitetaan alkeista ja se sisältää paljon tehtäviä. Videoklippien avulla osaat ratkaista tehtävät oikein. Koska aloitetaan?