Valmenna huippuyrittäjäksi

Opiskelija oppii ulkoisen yrittäjyyden taitojen kuten yrityksen perustamisen, liiketoimintasuunnitelman ja markkinoinnin lisäksi verkoistoitumista, tietoyhteiskuntaosaamista, vuorovaikutustaitoja ja yrittäjyyden asennetta. Opiskelija voi luoda uuden yritysidean ja toteuttaa sen yksinyrittäjänä tai kimppayrittäjänä. Hän voi valita myös tuotekehitysprojektin ja toteuttaa sen valitsemalleen yritykselle. Koulutusmalli on pääosin verkossa suoritettava kokonaisuus, joka vastaa noin 56 tunnin työmäärää. Koulutusmenetelmä on joustava opiskelijoiden vaihtelevien elämäntilanteiden takia, joten se sopii hyvin oppisopimustoimistoille.

Yrittäjyyskurssi

Koulutusmallissa on kolme sisällöllistä keihäänkärkeä. Ensimmäisenä on opiskelijan omien vahvuuksien löytäminen ja niiden pohjalta yrityksen toiminta-ajatuksen rakentaminen. Toisena on liikeidean rajaaminen ja tarkentaminen liiketoimintasuunnitelman avulla. Kolmantena kärkenä on yritystoiminnan markkinoinnin suunnittelu ja yritysidean esittely opintojen lopussa pitching-tilaisuudessa.

Oppimista ohjataan opiskelijoille lähetettävillä sähköisillä uutiskirjeillä. Uutiskirjeet sisältävät alustuksen kulloinkin käsiteltävään aiheeseen, ohjeita opiskeluun, tehtävänantoja ja opintojen aikataulutuksen. Varsinainen verkossa oppiminen tapahtuu pilvipalvelussa, jossa ohjataan opiskelijoita, käydään verkkokeskustelua, jaetaan oppimateriaalia, annetaan palautetta ja käydään videoneuvotteluja. Koulutuksen aikana on kolme-neljä lähipäivää, joiden aikana opiskelijat täydentävät etäohjauksen aikana saamiaan tietoja ja saavat asiantuntijaohjausta. Lähipäiviin voi osallistua etänä ja niitä voi seurata reaaliaikaisesti videoneuvottelun avulla.  Tämän lisäksi lähipäiville on kutsuttu eritysiasiantuntijoita ja yrittäjävieraita.

Yritykset ja oppilaitokset saavat osaamisemme kokonaispakettina, jossa on sekä valmennusalusta että -sisältö. Konsti säilyy valmennuksen jälkeen verkkotyöskentelyn ja vuorovaikutuksen kanavana. Huippuyrittäjyys on testattu mm. Luksian oppisopimustoimiston huippuyrittäjyys-valmennuksessa 2013.

Oppimisprosessikuvaus